Projektowanie reklamy prasowej

Reklama, to bardzo ważna część komunikacji medialnej, której środkiem przekazu jest tradycyjna postać środków masowego przekazywania informacji, czyli gazeta konwencjonalnie wydawana (czasopisma - wydruki i pisma) oraz multimedialne alternatywy: e-gazety, powstałe w wyniku postępu informatycznego. Reklama prasowa jest jednym z najpopularniejszych sposobów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jej podstawowym elementem jest ogłoszenie. Środkiem przekazu będą zarówno gazety codzienne, jak i tygodniki i miesięczniki. Bierzemy pod uwagę zarówno prasę ogólną jak i specjalistyczną. W drugim przypadku przedsiębiorstwo od razu może dotrzeć do wybranego segmenty docelowego rynku i zapewnić sobie selektywność przekazu. Prasa specjalistyczna z punktu widzenia reklamy dominuje siłą perswazji i zapewnia wielokrotny kontakt z reklamą zarówno przez pojedynczego nabywcę, jak i jego rodzinę i przyjaciół. Studio OKO GRAPhia specjalizuje się w profesjonalnym projektowaniu reklamy prasowej i internetowej. Potrafimy stworzyć reklamę na miarę potencjału każdej firmy. Reklamę która będzie przemyślanym, unikalnym ogłoszeniem odzwierciedlającym specyfikę branży firmy, która wywrze określone, pozytywne wrażenie na jej odbiorcach.