Ilustracje dla dzieci

Ilustracja wprowadza dzieci w niezupełnie jeszcze dokładnie poznany świat, otoczenie. Ilustracja rozwija ich wyobraźnię, poszerza wiedzę o otaczającym świecie oraz silnie działa na uczucia dzieci. Radość, współczucie, komizm, strach, groza oraz wiele innych uczuć i ich odcieni znajduje odzwierciedlenie w ilustracjach. Ilustracje dla dzieci pełnią funkcje dydaktyczne i wychowawcze, są ważnym czynnikiem wychowania moralnego, umysłowego i estetycznego. Dlatego konieczna jest troska o wysoki poziom formalny i artystyczny ilustracji dla dzieci. Studio OKO GRAPhia tworzy ilustracje dla dzieci. Wykożystując nasze artystyczne umiejętności, wiedzę i wyobraźnię tworzymy ilustracje dla dzieci, ilustracje które poruszają fantazję, zachęcą do poszukiwań i zmuszają do zastanowienia się.

Przykładowe projekty ilustracji dla dzieci