Identyfikacja wizualna firm

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity) to całość elementów wizualnych stosowanych przez firmę - innymi słowy wszystko to, co pozwala dostrzec firmę „na zewnątrz” i zidentyfikować ją przez klienta. Składają się na nią między innymi: logotyp, logo, używana kolorystyka czy wielkość i rodzaj czcionki w tworzonych przez firmę przekazach tekstowych. OKO GRAPhia specjalizuje się w projektowaniu profesjonalnych systemów identyfikacji. Posiadamy szerokie doświadczenie, potwierdzone realizacją innowacyjnych projektów dla wielu znanych produktów i koncernów krajowych i zagranicznych. Poniżej przedstawimy przykładowe realizacje związane z przygotowaniem skutecznej i efektywnej identyfikacji wizualnej. czytaj więcej »